SZCZĘŚCIE – Odkrywanie Bogactwa Psychicznego

 

Czym właściwie jest szczęście, kiedy mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwa. Nauka oferuje nowe sposoby badania szczęścia. Dawniej ten upragniony stan psychiczny był domeną filozofów, teologów i domorosłych myślicieli. Szczęście, nie zawsze wydarza się wprost, może być przewrotne i nieoczywiste. Od ciebie i tylko od ciebie zależy jak się zachowasz czy przyjmiesz lekcje, zaakceptujesz i pójdziesz dalej czy pozostaniesz w miejscu wykłócając się o swoją racje i narzekając na niesprawiedliwość losu. Tylko od ciebie zależy jaką wybierzesz postawę i jak zaprojektujesz swoje samopoczucie. Żeby zrozumieć sens tego o czym mówię  należy dokładnie rozumieć co oznacza termin szczęście, co definiuje poczucie psychicznego bogactwa. „Bogactwo psychiczne jest doświadczeniem dobrostanu i wysokiej jakości życia. To coś więcej niż tylko przelotna radość albo brak przygnębienia lub niepokoju. BOGACTWO PSYCHICZNE TO POCZUCIE, ŻE NASZE ŻYCIE JEST WSPANIAŁE  – dające satysfakcję, pełne zaangażowanie, sensowne i radosne. Pojęcie to obejmuje zadowolenie z życia, poczucie, że nasza egzystencja ma sens, zaangażowanie w interesujące zadania, dążenie do ważnych celów, doznawanie pozytywnych emocji oraz duchowość, która łączy nas z wartościami większymi od nas samych. Wszystkie te doświadczenia psychiczne składają się na prawdziwe bogactwo. Jeśli je osiągnęliśmy, to mamy wszystko, czego można chcieć od życia, podczas gdy gruby portfel oznacza, że dysponujemy tylko jednym z zasobów figurującym na tej liści…” „W ostatecznym rozrachunku bogactwo psychiczne jest podstawą dobrego życia. Kiedy dążymy do stabilnej sytuacji materialnej, rozwijamy się pod względem duchowym i wykorzystujemy swoje mocne strony do tego, aby osiągnąć wartościowe cele, tworzymy bilans naszego majątku psychicznego. Prawdziwe bogactwo składa się z zasobów materialnych, duchowych, społecznych i psychicznych.” Zob. Ed Diener, Robert Biswas-Diener SZCZĘŚCIE – Odkrywanie bogactwa psychicznego, (Sopot 2010, str. 20-25).

Można zatem powiedzieć, że szczęście to suma jakości życia, naszego zaangażowania i poziomu samopoczucia. Szczęście to efekt życia pełnego pasji i radości bo to ona pokazuje nam kierunek naszego rozwoju, tylko kochając swoje życie możesz czerpać z niego prawdziwą radość. Rozumiesz już, że tylko Ty sam możesz nadać sens wszystkiemu co robisz, tylko od ciebie zależy co wpuścisz do swojego życia. Kiedy myślisz o życiu jako możliwości doświadczania każda sytuacja jest dobra, każda przyczynia się do twojego rozwoju i nauki. Szczęście jest czymś więcej niż tylko emocją – to stan psychiczny, a emocje stanowią tylko jeden z jego aspektów. Istnieje również poznawczy komponent dobrostanu psychicznego. Ludzie często zatrzymują się na chwilę, aby ocenić swoje życie – na podstawie tego jak im się wiedzie. Taki rodzaj szczęścia nazywamy satysfakcją życiową (albo zadowoleniem z życia).

Co więc składa się na bogactwo psychiczne? Oto jego podstawowe elementy:

  • Zadowolenie z życia i poczucie szczęścia
  • Duchowość i poczucie sensu życia
  • Pozytywne postawy i emocje
  • Serdeczne relacje społeczne
  • Interesująca praca oraz inne formy aktywności
  • Wartości i cele życiowe
  • Zdrowie somatyczne i psychiczne
  • Zasoby materialne wystarczające do zaspokojenia naszych potrzeb

Jakość naszego życia prędzej czy później ucierpi, jeżeli zaniedbamy którykolwiek z aspektów prawdziwego bogactwa. Kiedy jednak dysponujemy wszystkimi jego elementami, jesteśmy naprawdę bogaci! Nie trzeba być milionerem, ABY MÓC UWAŻAĆ SIĘ ZA BOGACZA!

Zob. Ed Diener, Robert Biswas-Diener SZCZĘŚCIE – Odkrywanie bogactwa psychicznego, (Sopot 2010, str. 20).

JEŻELI CZUJESZ, ŻE TWOJE ŻYCIE JEST WSPANIAŁE TO GRATULUJĘ JESTEŚ WŚRÓD NAJBOGATSZYCH NA ŚWIECIE  !!!

 

by Karolina Kordyaczna

 

Ed Diener, Robert Biswas-Diener SZCZĘŚCIE – Odkrywanie bogactwa psychicznego, (Sopot 2010, str. 20-25), Smak Słowa

 

 

 

You May Also Like