“Rozwój to proces” – cytaty

“Rozwój to PROCES WZRASTANIA ponad własne schematy i ograniczenia.” by Karolina Kordyaczna