WOLNOŚĆ
Wolność od opinii innych i oceniania.
Wolność od tłumu i jego pędu.
Wolność od zazdrości.
Wolność od bycia poprawną, ułożoną.
Wolność od strachu przed porażką.
Wolność to zrozumienie, że każde doświadczenie umożliwia nam wzrastanie.
Wolność od samotności i braku miłości.
Ja jestem swoim początkiem i swoim końcem.
Jestem kompletna, a to daje WOLNOŚĆ.
by Karolina Kordyaczna

You May Also Like