„Rozwój to proces” – cytaty

„Rozwój to PROCES WZRASTANIA ponad własne schematy i ograniczenia.” by Karolina Kordyaczna